962138.jpg

Mehtäsielun tulevaisuus: silmät pyöreinä tekisi mieli katsoa sinne. Samalla katseessa nähtävissä jotain pelkoa, epäluuloa ja vastustusta, kuten aina uuden ja tuntemattoman edessä. Kansa harmaantuu. Tänään alkaa valtakunnallinen vanhustenviikko, jonka teemana on ikääntyminen arvoonsa. Metsä hurmaantuu, kun uusi METSO tarjoaa vapaaehtoisia vaihtoehtoja metsien suojeluun. Sitä kautta metsät käävittyvät ja tarjoavat elinympäristöä uhanalaiselle lahopuulajistolle.

Valokuvatorstain haaste: TULEVAISUUS

***************

Lisää aiheeseen liippaavaa alla

962139.jpg

 

962140.jpg

 

962143.jpg

 

962142.jpg

METSO= Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma. Ympäristökeskus toivoisi enemmän runsaslahopuustoisia lehtoja, korpia, tulvametsiä sekä perinnebiotooppeja ja harjujen paahderinteitä suojelukohteiksi (Etelä-Saimaa 5.10.2007, s.5: Vapaaehtoisella metsiensuojelulla hyvä vastaanotto Etelä-Karjalassa).

Tulevaisuudessa näitä näkyjä enemmän METSON ansiosta. Tosin näyttää myös ilmastonmuutos tuovan mukanaan lisää lahopuuta. Viimeisen vuoden aikana on metsissä koettu monta myrskyä, pienoistrombia ja ärhäkkää myräkkää.

 

962144.jpg

Tuolla se tulevaisuus jossain häämöttää.

Ja aurinko

paistaa

joskus risukasaankin.