Moninainen on kauneus! Monisanaiset selittelyt turhia. Monihaarainen mänty kylän kulmalla lisää metsänlaidan monimuotoisuutta ja moni-ilmeisyyttä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä: mänty, honka, petäjä, aihki, janhus, jouhipuu,  kartti, kokkohonka, lylymänty, nurmipuu, raitamänty, rapahonka, räkähonka, suopetäjä, verimänty. Moni kulkija pysähtyy  ihailemaan näkymää, emopetäjän kupeelta moni löytää sielunmaisemansa, omat juurensa ja mielenrauhansa. Monipuoliset ovat sen kasvupaikat. Se sietää kuivuutta, märkyyttä, köyhää maaperää, happamuutta ja kylmyyttä. Monien eri sienilajien rihmasto ympäröi männyn juuria, mikä lisää puun kykyä imeä vettä- ja ravinteita monikymmenkertaisesti.

"Myös mänty on ollut suomalaisten käsityksissä Jumalan luoma hyvä puu. Sen on kerrottu syntyneen Jeesuksen verestä, Maarian maidosta. Perinteessä honkaa on pidetty hyvänä puuna, jonka haltijana on pidetty hongatarta. Hongatar on ollut myös hongistossa syntyneen karhun kasvattaja. Karhun, metsän kuninkaan, voiman liittäminen mäntyyn on antanut puulle paljon arvostusta. Männyn mahtia on lisännyt se, että pula-aikoina siitä on saatu ravinnoksi kelpaavaa pettua." http://www.yrttitarha.com/tietopankki/kansanperinne/index.html

 

Valokuvatorstain haaste: Moni